Als wij lezen over duurzaamheid gaat het meestal over energie en de daaraan gerelateerde uitstoot van broeikasgassen. Dus weten we dat we duurzamer kunnen zijn door bijvoorbeeld woningen te isoleren en stroom op te wekken met zonnepanelen. Dat is ook heel belangrijk. Maar duurzaamheid impliceert…