In de natuur bestond een prachtig evenwicht door fotosynthese. Onder invloed van zonlicht zetten planten CO2 met water om in koolhydraten en zuurstof. Dit is de basis van ons leven. Net zoals de regenwouden de longen van de aarde zijn, zijn dat ook de oceanen, want daar zorgt fytoplankton voor het grootste deel van de zuurstof op onze planeet. De ontlasting van vissen helpt daarbij de verzuring van de zee tegen te gaan.

In onze beleving zijn oceanen gigantisch en onverwoestbaar. Letterlijk oppervlakkig gezien is dat waar, maar op de zeebodem voltrekt zich nu een catastrofe. Door de toename van de CO2 in de atmosfeer neemt de zuurgraad van het zeewater toe en dat tast de kalkskeletten aan van de weekdieren. De overbevissing schaadt verder de weerbaarheid van het ecosysteem. Steeds meer koraalriffen verdwijnen. Ook door het opwarmen van de oceanen worden veel diersoorten in hun voortbestaan bedreigd en dat heeft ook directe gevolgen voor ons mensen.

Wij zijn ons onvoldoende bewust van de fundamentele betekenis van de koraalriffen voor de hele voedselketen. Naast ontbossing is opwarming en verzuring van de oceanen minstens zo gevaarlijk. De schaal waarop wij mensen de aarde exploiteren is zo groot dat de ooit zo machtige oceanen ernstig op verlies staan. Het is echt de hoogste tijd om daar verandering in te brengen!

Wat kun je doen?
We weten dat doemscenario’s afschrikken en doen vervallen in passiviteit en berusting. Dat is jammer, want we kunnen zelf het verschil maken, door te kiezen voor een groene leefstijl. Kernpunten daarvan zijn:

  • Terughoudend zijn met aanschaffingen;
  • (Veel) minder vlees en vis eten;
  • Meer plantaardige voeding kopen, van het seizoen en plaatselijk biologisch geproduceerd;
  • Minder vliegen en autorijden;
  • Zuinig zijn met energie;
  • Hergebruiken en recyclen.

Daarnaast is noodzakelijk dat de overheid strikt (duurzaam) regulerend gaat optreedt. Dus: als je naar de stembus gaat, geef dan prioriteit aan duurzaamheid bij je keuze.
Zie: Afgestorven koraal en steun Sea First