Het goede nieuws

Bij de verontrustende berichten in de kranten over snellere opwarming van de aarde en sterke afname van de biodiversiteit zakt bij mij vaak de moed in de schoenen. Want politiek en bedrijfsleven lijken niet doordrongen te zijn van de ernst van de situatie. Waar blijven passende maatregelen, waar blijft een helder uitgedragen visie?

Maar dan is er tussen al die duistere berichten het positieve nieuws van een Zwitsers onderzoeksbureau. Dat geeft hoop! Lees Science Magazine.

Willen wij de opwarming van de aarde binnen gemiddeld 1,5 graden houden, dan mogen we vanaf vandaag niet meer dan 350 Gigaton CO2 uitstoten in de atmosfeer. Gaan we door op de huidige voet, dan hebben we het maximum bereikt in 8,5 jaar. Dat is dus begin 2028. Tegen die tijd zijn we nog niet fossielvrij, dus we moeten tijd winnen.

We kunnen tijd winnen door:

  • Er alles aan te doen om de huidige uitstoot te verlagen. Daardoor komt er minder (snel) in de atmosfeer.
  • De inzet van technische hulpmiddelen. We kunnen CO2 afvangen en in de grond stoppen. Die techniek is alleen heel kostbaar en tijdrovend. Lees: Stofzuiger haalt CO2 uit de lucht.
  • De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te verminderen door deze op te slaan in bomen.

In feite hebben we geen keuze. We moeten alles doen wat in ons vermogen ligt.

Met bomen kunnen we de klimaat crisis aanpakken 

We moeten we allereerst voorkomen dat oerbossen worden gekapt. Jaarlijks gaan er 10 miljard bomen tegen de vlakte; een oppervlakte van 45 voetbalvelden per minuut. Dat gebeurt voor mijnbouw, palmolie en vooral om plaats te maken voor maïs en soja: het voer voor de dieren die wij eten.

Het is waar dat bomen de CO2 die ze opnamen weer loslaten als ze doodgaan. Maar door de totale massa van bomen nu eenmalig te vergroten kunnen we vele honderden Gigaton CO2 opslaan. Door bossen te onderhouden is dat blijvende winst. Hout is bovendien prachtig duurzaam bouwmateriaal. Geconserveerd hout bindt CO2 nog langere tijd. Het voordeel van bomen is dat die niet alleen CO2 binden, maar ook de biodiversiteit helpen behouden. Meer biodiversiteit betekent een robuustere natuur.

Met 1 biljoen bomen op 1,8 miljard hectare grond kunnen we 1.000 Gigaton in 50 jaar opslaan. Als we vandaag beginnen, geeft ons dat straks letterlijk lucht. Natuurlijk is dat een ingewikkelde omvangrijke operatie, maar India presteerde het om in een etmaal 50 miljoen bomen te planten. Daarvoor waren wel 800.000 mensen nodig. De kosten? Per boom € 0,27. In juli 2019 werden er in Ethiopië in één dag maar liefst 353 miljoen bomen geplant. Het kan dus.

Wat kan je nu zelf doen?

Zie wat een Nederlandse ondernemer voor elkaar kreeg en zie ook Reformstation: Impact on Climate.